سیستم امتیاز بندی

سیستم امتیاز بندی

سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری

همانطور که در قسمت اکسپرس انتری توضیح دادیم، اداره مهاجرت کانادا برای مهاجران امتیازاتی را در بر اساس ویژگی های فردی، تحصیلی، کاری و… در نظر گرفته است. افراد پس از ثبت نام در سیستم اکسپرس انتری اطلاعات خود را در آن ثبت می کنند و بر اساس سیستم امتیازدهی (Comprehensive Ranking) ، امتیازی به آن ها تعلق می گیرد. حدودا هر دوهفته یکبار نیز یک انتخاب صورت میگیرد و افراد با بالاترین امتیاز دعوت نامه دریافت می کنند.

لازمبه ذکر است برای روش های استانی و سایر روش ها، محاسبه امتیازات متفاوت است.

در این مطلب قصد داریم به معرفی سیستم امتیازبندی اکسپرس انتری بپردازیم .

امتیاز بندی در سه دسته فاکتور تعریف شده است شامل:

  • فاکتور سرمایه انسانی اولیه (Core Human Capital Factors) که شامل سن ، سطح تحصیلات ، سطح زبان و میزان سابقه کار کانادایی است. که در آن افراد مجرد می توانند حد اکثر ۵۰۰ امتیاز و افراد غیر مجرد ۴۶۰ امتیاز و ۴۰ امتیاز نیز همسر متقاضی می تواند داشته باشد.
  • فاکتور قابل انتقال بودن مهارت (Skill Transferability Factors)
  • امتیازات اضافی

فاکتور سرمایه انسانی اولیه

فاکتورهامتاهلمجرد
سن100110
مدرک تحصیلی140150
تسلط بر زبان150160
تجربه کار در کانادا7080

جدول امتیاز بندی ویژگی های همسر متقاضی

فاکتورهاامتیازات
مدرک تحصیلی10
تسلط به زبان انگلیسی20
تجربه کار در کانادا10

نکته : افرادی که متاهل می باشند ولی همسرشان نمی خواهد مهاجرت کند یا اینکه همسرشان در حال حاضر در کانادا زندگی می کند باید بر اساس امتیاز قسمت مجرد ها امتیازات خود را محاسبه کنند.

سن

سنمجردمتاهل
17 سال یا کمتر00
18 سال9990
19 سال10595
20 تا 29 سال110100
30 سال10595
31 سال9990
32 سال9485
33 سال8880
34 سال8375
35 سال7770
36 سال7265
37 سال6660
38 سال6155
39 سال5550
40 سال5045
41 سال3935
42 سال2825
43 سال1715
44 سال65
45 سال یا بیشتر00

سطح تحصیلات

سطح تحصیلاتمجردمتاهل
دبیرستان و یا کمتر 00
دیپلم (فارغ التحصیل دبیرستان)3028
دوره یک ساله، یاگواهی از یک دانشگاه، کالج یا دانشکده فنی، یا موسسات دیگر9084
دوره دو ساله در یک دانشگاه، کالج، یا دانشکده فنی، یا موسسات دیگر9891
مدرک کارشناسی از یک دانشگاه، کالج یا دانشکده فنی، یا سایر موسسات120112
دو یا چند گواهی، دیپلم یا درجه (که یکی از آنها سه ساله یا بیشتر باشد)128119
مدرک کارشناسی ارشد، و یا گواهی حرفه های خاص135126
مدرک دانشگاهی Ph.D.150140

سطح زبان

سطح زبان اول

سطح زبانمجردمتاهل
کمتر از CLB 400
CLB 4 یا 566
CLB 6198
CLB 71716
CLB 82322
CLB 93129
CLB 10 یا بیشتر3432

سطح زبان دوم

تسلط بر زبان دوممجردمتاهل
CLB 4 یا کمتر00
CLB 5 یا 611
CLB 7 یا 833
CLB 9 یا بیشتر66

تجربه کار در کانادا

تجربه کار کانادامجردمتاهل
بدون سابقه کار یا کمتر از یک سال00
1 سال4035
2 سال5346
3 سال6456
4 سال7263
5 سال یا بیشتر8070

در ادامه به امتیازاتی که همسر افراد متاهل می توانند کسب کنند، می پردازیم .

همانطور که در ابتدای این موضوع در جدول امتیازات همسر مطرح شد حداکثر ۴۰ امتیاز می توانید توسط همسرتان کسب کنید که این ۴۰ امتیاز شامل :

  1. مدرک تحصیلی
  2. سطح زبان
  3. تجربه کاری

سطح تحصیلات همسر یا شریک زندگی

سطح تحصیلات همسر یا شریک زندگیامتیازات
دبیرستان و یا کمتر 0
دیپلم (فارغ التحصیل دبیرستان)2
دوره یک ساله، یاگواهی از یک دانشگاه، کالج یا دانشکده فنی، یا موسسات دیگر6
دوره دو ساله در یک دانشگاه، کالج، یا دانشکده فنی، یا موسسات دیگر7
مدرک کارشناسی از یک دانشگاه، کالج یا دانشکده فنی، یا سایر موسسات8
دو یا چند گواهی، دیپلم یا درجه (که یکی از آنها سه ساله یا بیشتر باشد)9
مدرک کارشناسی ارشد، و یا گواهی حرفه های خاص10
مدرک دانشگاهی Ph.D.10

مهارت های زبان برای همسر متقاضی

مهارت های زبان برای همسر متقاضیامتیازات
CLB 4 یا کمتر0
CLB 5 یا 61
CLB 7 یا 83
CLB 9 یا بیشتر5

فاکتورهای ترکیبی

ترکیب سطح تحصیلات و تجربه کار در کانادا

تحصیلات1 سال تجربه کار در کانادا2 سال تجربه کار در کانادا
کمتر از دیپلم00
دوره پس از دیپلم یکساله یا بیشتر1325
دوره پس از دیپلم و یا بیشتر2550

ترکیب سطح تحصیلات و زبان

تحصیلاتCLB 7 یا بیشتر در 4 مهارت
با حداقل یک 8 در یک مهارت
CLB 9 یا بالاتر در 4 مهارت
کمتر از دیپلم00
دوره پس از دیپلم یکساله و یا بیشتر1325
دوره پس از دیپلم دو ساله و یا بیشتر2550

ترکیب سطح زبان و تجربه کاری غیر کانادایی

تجربه کاری غیر کاناداییCLB 7 یا بیشتر در 4 مهارت
با حداقل یک 8 در یک مهارت
CLB 9 یا بالاتر در 4 مهارت
بدون سابقه کاری 00
1 یا 2 سال سابقه کاری1325
سال سابقه کاری یا بیشتر2550

ترکیب تجربه کاری کانادایی و تجربه کاری غیر کانادایی

تجربه کاری غیر کانادایی1 سال سابقه کاری در کانادا2 سال سابقه کاری در کانادا یا بیشتر
بدون سابقه کاری 00
1 یا 2 سال سابقه کاری1325
سال سابقه کاری یا بیشتر2550

ترکیب مدارک مشاغل حرفه ای و سطح زبان

تجربه کاریCLB 5 و بالاتر در 4 مهارتCLB 9 یا بالاتر در 4 مهارت
مدرک توانایی در یک حرفه2550

امتیازات اضافی

عنوان امتیازامتیاز
داشتن خواهر یا برادری که در کانادا زندگی می کند و دارای شهروندی یا اقامت دائم کانادا است.15
دارای سطح NCLC 7 یا بالاتر در تمام مهارت های فرانسوی و CLB 4 یا پایین تر در انگلیسی15
دارای سطح NCLC 7 یا بالاتر در تمام مهارت های فرانسوی و CLB 5 یا بالاتر در انگلیسی30
دارای گواهی نامه یک یا دوسال تحصیل در مقطع متوسطه در مدارس کانادا15
دارای گواهی نامه سه سال یا تحصیل بیشتر در مقطع متوسطه در مدارس کانادا30
دارای پیشنهاد شغلی در سطح NOC 0200
دارای پیشنهاد شغلی در سایر رده های شغلی50
گواهی انتخاب استانی توسط یکی از استان ها به جز کبک600