مانیتوبا

مانیتوبا

پنجمین پذیرش مانیتوبا در سال ۲۰۱۹ برگزار شد

این استان در اول مارس پنجمین پذیرش اکسپرس انتری خود در سال جدید را برگزار کرده و برای ۴۰۳ متقاضی دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب استانی شدن به منظور اقامت دائم صادر کرد. با این حساب تعداد دعوتنامه هایی که از طریقبرنامه مهاجرت استانی منیتوبا صادر شده به ۲۲۶۷ می رسد.

آن دسته از متقاضیانی که در این پذیرش دعوتنامه دریافت کردند پروفایل ابراز تمایل خود را در مسیرهای

  • Skilled Worker Overseas
  • Skilled Worker in Manitoba
  • International Education

 یا برنامه مهاجرت استانی منیتوبا ثبت کرده بودند.

گام اول – کسانی که می خواهند از طرف این مسیرهای مهاجرتی منیتوبا انتخاب شوند در گام نخست باید پروفایل ابراز تمایل یا EOI را ارائه کنند. این نکته در مورد افرادی که پروفایل خود را در سیستم اکسپرس انتری فدرال هم ثبت کرده اند می شود.

گام دوم – پروفایل های EOI بر اساس عوامل نظیر تحصیلات، سابقه کار، تسلط بر زبان های انگلیسی یا فرانسوی و داشتن خویشاوند و آشنا در منیتوبا رتبه بندی می شوند و

گام سوم – برای متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند توصیه نامه جهت تقاضا یا LAA صادر می شود.

۵۶۵، پایین ترین امتیاز EOI متقاضیان در دسته ی Skilled Workers Overseas بود. همچنین گفتنی است برای برای گروه دیگر از متقاضیان که در دسته ی کارگران ماهر خارجی قرار داشتند از طریق برنامه استخدام استراتژیک توصیه نامه برای تقاضا (LAA ) صادر شد. پایین ترین امتیاز EOI متقاضیان در این دسته هم ۶۲۱ بود.

برنامه مهاجرت استانی منیتوبا همچنین ۱۲۶ دعوتنامه برای متقاضیان دسته ی کارگر ماهر داخل منیتوبا صادر کردِ کمترین امتیاز متقاضیان این دسته ۵۶۶ بود. این دسته ی مهاجرتی مناسب کارگران ماهر خارجی واجد شرایط و فارغ التحصیلان خارجی است که در حال حاضر ساکن منیتوبا هستند و از طرف یک کارفرمای منیتوبایی پیشنهاد کار دریافت کرده اند.

علاوه بر این، برای ۲۰ متقاضی دسته ی تحصیل بین المللی دعوتنامه صادر شد. این مسیر مهاجرتی فرایند اقامت دائم دانشجویانی را که از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منیتوبا فارغ التحصیل شده اند و دارای مهارت های مورد نیاز کارفرمایان این استان هستند تسریع می بخشد.

مسیر تحصیل بین المللی دارای سه زیرمجموعه

  • Career Employment Pathway
  • Graduate Internship Pathway
  • Student Entrepreneur Pathway

است.

۲۷ فروردین ۱۳۹۸