مدارک لازم ویزای تحصیلی کانادا

مدارک-لازم-ویزای-تحصیلی

مدارک لازم برای ویزای تحصیلی کانادا

 1. نامه ادمیشن یا همان پذیرش تحصیلی از یکی از مراکز معتبر آموزشی
 2. برنامه تحصیلی یا همان Study Plan
 3. فرم‌های تکمیل‌شده درخواست ویزا (فرم ویزای تحصیلی، فرم اطلاعات خانوادگی و فرم schedule 1)
 4. نامه تمکن مالی ۴ ماه اخیر
 5. اسکن صفحه اول جدیدترین پاسپورت (بعلاوه صفحاتی که مهر ویزا خورده‌است)
 6. اسکن اصل شناسنامه به همراه ترجمه
 7. اسکن اصل شناسنامه به همراه ترجمه برای همراهان در صورت تاهل
 8. دو قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵
 9. سند و مدارک موربوط به دارایی‌های شخصی
 10. نامه سابقه و بیمه کاری
 11. فیش واریزی تحصیلی