کبک و آزمون ارزشیابی برای متقاضیان مهاجرت

کبک و آزمون ارزشیابی برای متقاضیان مهاجرت

از ابتدای ژانویه ،اتباع خارجی و اعضای همراه آن ها برای اخذ اقامت کبک، ، باید در آزمون ارزشیابی این استان شرکت کنند.

از ابتدای ژانویه سال ۲۰۲۰، اتباع خارجی به همراه خانواده خود باید آزمون دموکراتیک و ارزشیابی کبک مطابق با منشور حقوق و آزادی های بشر استان قبول شوند.

اطلاعات مربوط به این آزمون در روزنامه رسمی دولت کبک منتشر شده است.

برای قبولی در این آزمون، داوطلبان باید حداقل ۷۵درصد از سؤالات آزمون را پاسخ دهند.  این آزمون باید تا مدت ۶۰ روز پس از سابمیت درخواست گواهی انتخاب کبک (CSQ) تکمیل شود.

امکان امتحان مجدد برای کسانی که موفق به قبولی نشدند .وجود دارد.

افراد وابسته زیر ۱۸ سال یا بیمار نیازی به شرکت در این آزمون ندارند.

از ماهیت سؤالات آزمون، معیارهای ارزشیابی یا نحوه آمادگی داوطلبان، تاکنون اطلاعاتی منتظر نشده است.

افراد پذیرفته شده، برای اقامت دائم در دولت فدرال درخواست می دهند و بررسی پیش زمینه پزشکی و سوابق کیفری نیز بخشی از روند تأیید پذیرش خواهد بود.

متقاضیان اقامت دائم کبک برای دریافت گواهی انتخاب کبک (CSQ)در اولین قدم باید به صورت آنلاین و از طریق سیستم Arimma اعلام آمادگی خود را ارسال کنند.

وزارت امور خارجه درخواست ها را بررسی کرده و دعوت نامه هایی را به منظور درخواست CSQ برای متقاضیان بر اساس نیازهای بازار کار استان صادر می کند.

CAQ اظهار داشت که این اقدامات برای اطمینان از ادغام بهتر مهاجران در جامعه کبک ضروری می باشند.

منبع : خبرکانادا